Intervisie: leren van elkaars werkproblemen

Intervisie is een methode om werkproblemen systematisch aan te pakken.
Soms is zo’n probleem heel persoonlijk van aard: ‘ ik weet niet hoe ik moet handelen op zo’n moment’.
In andere gevallen heeft het met de organisatie te maken: ‘Hun interne overleg deugt weer eens niet’. Soms is het probleem zelf nog niet helder, maar zijn slechts signalen zichtbaar zoals spanning, stress, ontevreden of zieke werknemers.

In een groep van collega’s ondersteun en adviseer je elkaar bij werkproblemen volgens een bepaalde structuur, met als doel tot inzichten en oplossingen te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. Vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van doorvragen, vragen naar gedachten, gevoelens en beleving, het stellen van de reflectievraag, het uitstellen van de oplossing en het herdefiniëren van het oorspronkelijke probleem.

Intervisie kan begeleid en onbegeleid zijn. Over het algemeen is het raadzaam in de opstartfase te beginnen met begeleiding. Ik als begeleider treed dan op als procesbewaker. Later trek ik me steeds verder terug en gaat de groep zelfstandig verder.

Met name in de gezondheidszorg heb ik ervaring met het opzetten van intervisie-structuren.
Als betrokken buitenstaander (die zich bovendien na verloop van tijd terugtrekt) zorg ik er voor dat de sessies gestructureerd verlopen en creëer ik een veilige en vruchtbare leeromgeving.

Ben je lid van een groep mensen die van elkaars werkervaringen wil leren en groeien, en wil je onder begeleiding een zelfstandig functionerende intervisiegroep opstarten?
Vul het formulier in of  mail me, dan bespreken we wat ik voor jullie kan betekenen.

contact@dagmarburmeister.nl
KvK 7067364
LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere begeleidingsvormen) registratie no. S12193 H.