Mindfulnesstraining voor zorgprofessionals

Hoewel je als arts, verpleegkundige of andere zorgprofessional waarschijnlijk houdt van je vak, bestaat de kans dat je ondanks het plezier en de bevrediging in je werk ook een hoge werkdruk ervaart: ruim 70% van de huisartsen rapporteert wel eens signalen van overspannenheid bij zichzelf te hebben geconstateerd.

Wetenschappelijk is aangetoond dat ‘mindfulness’, het trainen van aandacht, helpend kan zijn bij stress, (overmatig) piekeren en (dreigende) burnout.

Maar ook wanneer deze klachten niet op de voorgrond staan kan het trainen van aandacht bijdragen aan kwaliteit van werk en leven.

Training met een tweeledig doel

Deze 8-wekentraining dient een tweeledig doel: de zorgprofessional leert mindfulness voor zichzelf toepassen waardoor rust, effectiviteit, kwaliteit en plezier in het werk worden vergroot, én hij/zij leert waar (leerling-)collega’s en patiënten baat kunnen hebben bij mindfulness, hetzij aangereikt in de eigen (leer)praktijk, hetzij als verwijzing naar een training door een professionele mindfulnesstrainer..

In deze training zal op de laatste trainingsdag ingegaan worden op:

  • hoe mindfulness te integreren in de eigen beroepspraktijk;
  • hoe mindfulnesstraining zich verhoudt tot andere behandelingsvormen;
  • indicaties voor verwijzing;
  • mindfulness en wetenschappelijk onderzoek

Ben je een zorgprofessional en wil je meer weten over de eerstvolgende training: bel me op 06-16848222.