Werkwijze

De onderlinge advisering over werkproblemen vindt plaats in groepen ‘gelijken’ , dat wil zeggen; al of niet collega’s, maar liefst wel met vergelijkbare werkproblemen of achtergrond. Waar ik in eerste instantie verantwoordelijk ben voor het procedurele verloop van de bijeenkomst, zal deze taak uiteindelijk door een van de deelnemers worden overgenomen. Wezenlijk is in zo’n groep dat het leiderschap wisselt. Daardoor krijgt iedereen  ervaring in het leiden van een groep en tegelijkertijd ruim de kans eigen werkproblemen in te brengen.

Gedurende de intervisie doorlopen we verschillende fasen; vanuit een geformuleerd probleem (fase 1, de ervaring) gaan we over op de analyse van het probleem (dat wil zeggen het verzamelen van gegevens; fase 2). Het bewust worden van het probleem in al zijn facetten (fase 3) zorgt ervoor dat er een aantal keuzemogelijkheden ontstaat (fase 4). Een plan van aanpak wordt gemaakt (fase 5) en in  praktijk gebracht. Dit leidt tot nieuwe ervaring en inbreng. Kortom; een cyclisch leerproces.

Er is een veelheid aan methodieken die bruikbaar zijn bij intervisie. De methodieken die ik introduceer kunnen met enige oefening zonder moeite door een groep zelf toegepast worden. De methodes verschillen met name door hun moeilijkheidsgraad en kunnen afwisselend, naar behoefte en uiteindelijk zelfstandig worden ingezet.  

Dagmar Burmeister

06-16848222
contact@dagmarburmeister.nl

KvK 7067364
LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere begeleidingsvormen) registratie no. S12193 H.