Retraite bij kanker: Herbronnen

De diagnose kanker heeft een grote impact. Je wordt geraakt in de grond van je bestaan. Het is een confrontatie met vragen over leven en dood, met pijn en onzekerheid, met een verwond lichaam en met zingevingsvragen als waarom, waartoe en hoe verder? Je leven kantelt en is niet meer vanzelfsprekend. Het is een reis door nieuw en onbekend gebied.
Je wordt als het ware ongewild uitgenodigd tot een herorientering en herwaardering van je leven.
Hierin kan het helpend zijn om je een paar dagen terug te trekken uit je gewone dagelijkse bestaan en met aandacht stil te staan bij wat de diagnose kanker in jouw leven betekent.
Om daarin actief ruimte te maken voor wie je nog meer bent dan deze ziekte, wie je in wezen bent, en wat jou kan ondersteunen bij het genereren van hernieuwde kracht en levenszin.

Stichting Kairos bij Kanker organiseert verschillende keren per jaar retraites voor groepen tot acht deelnemers. De dagen zijn vorm gegeven vanuit een bedding van rust, ruimte en verstilling. Deels in de groep a.d.h.v. aandachtoefeningen, meditaties, en deels op jezelf. De stilte is een belangrijke leidraad, als hulp om dicht bij jezelf te zijn en te ontspannen. Tijdens je verblijf is er de mogelijkheid om gemasseerd te worden (voetreflex en/of haptonomische massage). 

Data retraites (door mij begeleid):
 
  21-24 november 2022
  27-30 maart 2023
  20-23 november 2023
  
 

Meer info: www.kairosbijkanker.nl
Aanmelden per mail aan  Petra van Eekelder