Mindfulness en de Wetenschap

Mindfulness is een prachtige mix van oosterse (Boeddhistische) wijsheid en westerse (wetenschappelijke) nuchterheid.

Mindfulness is ontwikkeld in westerse kringen, door mensen die zich realiseerden dat het onderzoeken van de eigen geest in veel gevallen een veel beter medicijn kan zijn dan pijnstillers, anti-depressiva of tranquilizers. In het onderzoek naar de werking van mindfulness wordt de westerse wetenschap dan ook omhelst en ingezet als objectief instrument om de effecten te meten.

Er zijn inmiddels veel onderzoeken die staven wat veel mensen intuïtief al aanvoelden: hoe aandachtiger mensen in het hier en nu leven, hoe meer ontspannen ze in het leven staan, hoe gezonder ze zich voelen en hoe beter ze met moeilijke of pijnlijke gebeurtenissen om kunnen gaan.
En dat het te leren valt, dat aandachtig leven in het hier en nu. 

Het is ook mijn ervaring dat deelnemers effectiever leren omgaan met stressvolle gebeurtenissen, dat lichamelijke- en psychische klachten afnemen, er meer ontspanning en een grotere kwaliteit van leven wordt ervaren.

Er is een hele bibliotheek aan wetenschappelijke literatuur verschenen, al is het vaak taaie kost. Maar mocht je een selectie toegestuurd willen krijgen, laat het me weten, dan mail ik je een aantal wetenschappelijke artikelen.

Hieronder wel alvast een aantal artikelen die ook voor de geïnteresseerde leek goed leesbaar zijn en een indruk geven van de werking van mindfulness:

 

Tich Nhat Hanh en Jon Kabat-Zin zijn de grondleggers van Mindfulness.

Lees verder...