Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat je deze bij het invullen van een contactformulier op deze website  verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres

Waarom ik gegevens nodig heb:

Ik verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van uw gegevens met derden

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@dagmarburmeister.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dagmar Burmeister maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met me op via contact@dagmarburmeister.nl

Dagmar Burmeister is als volgt te bereiken:

Haarlemmer Houttuinen 15, 1013GL Amsterdam
Telefoon: 0616848222
E-mailadres: contact@dagmarburmeister.nl