De 8-weken training: wat kun je verwachten?

In deze 8 weken trainen we om, met behulp van verschillende oefeningen, aandachtig te zijn, te observeren en te weten, niet alleen op gebeurtenissen buiten ons en lichamelijke beleving via de zintuigen, maar ook op de activiteiten van de geest zelf. Door dit te oefenen raken we meer vertrouwd met hoe de geest werkt, zijn rol in het scheppen en vormgeven van onze ervaring en zijn mogelijke bijdrage aan gezondheid en herstel. Je leert er stap voor stap mee om gaan.

In deze training zal je dat hopelijk zelf ervaren.

Wat kun je verwachten tijdens het oefenen?

Tijdens het oefenen gaat je waarschijnlijk opvallen hoezeer je stilstaat bij vroeger, vroegere gebeurtenissen naar boven haalt, je verwondert over keuzes die je hebt gemaakt of je afvraagt hoe het anders had kunnen verlopen. Misschien merk je vragen op als ‘waarom ik?’ of  ‘als ik nou maar… dan zou het misschien anders verlopen zijn’, waardoor je je verdrietig, boos of schuldig voelt.
Of je merkt dat je juist loopt met gedachten, zorgen en plannen over alles wat er fout kan gaan.  Dit soort denken leidt tot nog meer zorgen, angst en spanning in je lichaam. Terwijl feitelijk alle toekomstscenario’s alleen maar in je verbeelding bestaan, bedacht door je actieve geest.
Dus terwijl je aan het malen bent over het verleden, je zorgen maakt over mogelijke gevaren in de toekomst of gewoon jezelf verliest in een doolhof van tegenstrijdige gedachten en zorgen, mis je de enige tijd waar je werkelijk in kunt leven: het heden.

NU is alles wat er is

Als je goed kijkt zie je dat alles alleen maar in dit moment gebeurt. Piekeren over het verleden en je zorgen maken voor de toekomst. En terwijl je dat aan het doen bent mis je alle dingen die nu ook aan het gebeuren zijn: een gesprek met een vriend, een bloem die bloeit, de wind langs je wangen, prachtige luchten… Je mist ook de signalen die je lichaam je misschien stuurt: spanning in je schouders, pijn in je nek of buik, een gevoel van verzadiging of honger- informatie die je helpt te reageren op de behoeften van je lichaam. 

Je kúnt feitelijk alleen maar in het huidige moment leven. En dat is over het algemeen goed te doen. Zoals John Newton heeft gezegd: ‘We kunnen ons gemakkelijk redden, zolang we, elke dag, alleen de last dragen die daaraan is toegewezen. Maar die wordt te zwaar voor ons als we de last van gisteren erbij dragen en er dan nog de last van morgen bijdoen, voordat ervan ons wordt gevraagd om die te dragen.'

Het lijkt zo te zijn dat als je aanwezig kunt zijn in je leven terwijl het plaatsvindt, veel van de angst voor het verleden of de toekomst gewoon wegvalt.  Het is misschien moeilijk te geloven, maar dat is zelfs mogelijk midden in een levenscrisis als kanker.

Dus mindfulness is gewoon: aandacht schenken aan wat zich voordoet in het huidige moment, toestaan om uit eigen beweging op te komen en te verdwijnen, zonder te proberen iets te veranderen, en te zijn bij dingen zoals ze zijn. Dat klinkt simpel, maar blijkt moeilijk. Misschien hebben we er een heel leven voor nodig. Maar dat leven begint met een eerste stap. Je kunt NU beginnen.

Mindfulness en de wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt inmiddels meer en meer hoezeer de beoefening van mindfulness een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van ons leven.
Ik heb er een aparte pagina aan gewijd.